The Sanat

Disiplinler ötesi sanat platformu

The Sanat, sanatı, sosyal yaşamın gözü olarak düşünür. Çünkü sanat, gösterilmeyeni görür, görünmeyeni gösterir.

Projelerini yaşamdan alır, daha iyi bir yaşam için geri verir. Tıpkı nefes gibi: Alır-verir, alır-verir…

Üç ana hedefi vardır: 1. Sanatları birleştirmek 2. Sanatçıları birleştirmek 3. Sanat ve sanatçıyı toplumla birleştirmek

Bu yüzden yaratıcı düşünmez. Etki yaratıcı düşünür, fark yaratıcı düşünür, sonuç yaratıcı düşünür!

Sanatlar arasındaki sınırların varlığına da inanmaz. Sanatların birbirinden beslendiğini ve iç içe geçtiğini düşünür. Disiplinler, onun için maddenin farklı formlarıdır. Çünkü suyun sıvı, katı ya da gaz olması, onun su olduğu gerçeğini değiştirmez.