Proje Geliştirme Atölyesi yeniden başlıyor

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar öğrencilerine yönelik olarak 2016 yılında başlayan ve yoğun ilgi gören atölye çalışmaları, 2017 yılında da devam edecek. Ali Ömür Ulusoy tarafından yürütülen atölye, “Sanat disiplinleri aracılığıyla yaratıcı proje üretimi”ni kapsıyor ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Atölye başlangıç tarihleri ve hangi üniversitelerde olacağı, önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

 Proje Geliştirme Atölyesi nedir?

Tiyatro, resim, müzik gibi tüm sanat dallarında, yaratıcı fikrin hayata geçirilmesine odaklanmış sekiz haftalık bir atölye çalışmasıdır. Bu doğrultuda, piyasa gereksinimlerini karşılamaya dönük olarak; sanat projelerinin toplumsal ve ticari hayata yansıması, sanatın ve sanatçının marka ve marketing yönetimi, medya iletişimi, toplumsal fayda üretimi vs gibi bileşenler uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Hangi konuları kapsıyor?

1.Sanat ve iletişim projelerinde yaratım süreci: Sanat aracılığıyla imaj, etki, fayda ve sonuç yaratmanın düşünsel arka planı

2. Sanat eserinden toplumsal fayda üretimi: Sanatın maddi veya manevi olarak sivil toplum için yarar sağlayan bir mekanizmaya dönüştürülmesi

3. Sponsorluk yönetimi: Yaratılan sanat ürünü için ticari destek sağlanması, sanat eserinin markalarla ilişkisi, sanatsal marka iletişimi

4. Strateji geliştirme: Projenin, geleceğe dönük olarak sanatsal, toplumsal ve ticari duruşunun planlanması, kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi

5. Proje sunumu hazırlama: İçerik yönetimi, stratejik durum analizi, ticari ve toplumsal beklentilerin sayısal aktarımı vs gibi projeksiyonel çalışmalar

6. Medya yönetimi: Projenin boyutuna göre, yerel, ulusal ve uluslararası medya ile ilişkiler, medyanın beklentileri, medyada algı yönetimi, yazılı basın, TV ve sosyal medyada mecra kullanımı

7. Marketing yönetimi: Sanat ve pazarlama, piyasa araştırması, SWOT analizi, yaratıcı reklam uygulamaları

8. Organizasyon yönetimi: Sanatsal projenin uygulama aşamaları, organizasyon türleri, projenin halkla buluşturulması, saha çalışması ve risk değerlendirmesi

Atölyenin hedefi nedir?

1. Katılımcılara, sanatın sosyoekonomik açılımıyla “proje üretimi” sürecini tanıtmak ve sanatı işlevsel yönüyle kurgulamak.

2. Her katılımcının bireysel veya kolektif bir projeye dahil olmasını sağlamak.

3. Atölye sonunda, her katılımcının kişisel bir portfolyo oluşturmasını ve profesyonel yaşamda, referans gösterebileceği işler üretmesini sağlamak.